"NECON har konkurransedyktige betingelser og er en seriøs aktør"

Kjetil østbø

Kontaktinfo

NECON AS
Luramyrveien 40
4313 Sandnes


Tlf. 51 96 36 50
E-post: stavanger@necon.no

NECON Stavanger

Stavanger er Norges oljehovedstad med mange internasjonale aktører i byen. En sterkt voksende etterspørsel etter olje og gass setter sitt preg på fylket.

NECON Stavanger er sentralt plassert på Forus sammen med en rekke store aktører i umiddelbar nærhet. NECON Stavanger dekker Rogaland fylke.

Hilde Ulsted, markedsansvarlig NECON

kunde-og konsulentansvarlig

Hilde Ulsted

Tlf: 55 98 08 04
Mob: 97 51 78 42

hilde.ulsted@necon.noVcard

Bli en av oss! Necon er alltid åpen for flere gode hoder.

Legg igjen kontaktinfo, så kontakter vi deg.