Kurs lederskap i prosjekter

Over 50 % av norske prosjekter overskrides med 30-40 % både på tid og kost! Hvordan går det med dine prosjekter?

Lederskap er en viktig bidragsyter til prosjektsuksess og dette kurset fokuserer først og fremst på ledelsesdelen i prosjekter. Målgruppen er alle som har lederansvar i prosjekter som prosjektleder, prosjekteringsleder eller prosjektstyringsleder.​

En rød tråd gjennom kurset er Statoil sin A-standardmodell for Compliance and Leadership.

A-standard er et handlingsmønster for å oppnå gode resultater. Denne prosessen beskriver hvordan vi planlegger, utfører og evaluerer våre arbeidsoppgaver når vi er på vårt beste og består av dialog, samhandling og refleksjon.

  • Kommunisere og forbedre kommunikasjonsnivå
  • Opptre som rollemodell
  • Trene laget
  • Følge opp oppgaven

Prosjektledelse

Tema som diskuteres er generell prosjektkunnskap relatert til aktuelle prosjekttyper i Norge med hovedvekt på små og mellomstore prosjekter innen olje og gass. Vi ser på hva som gir prosjektsuksess og hva som kan gjøres som prosjektleder.

Lederskap

Som leder er det en stor fordel i å vite dine styrker og svakheter og på hvilke måter du kan utvikle deg videre. Vi diskuterer ulike ledelsesteorier og hver deltager får utarbeidet en egen personprofil i løpet av kurset!

Stakeholdere

Videre omhandles styring av risiko, HMS og kvalitet i prosjekter. Vi ser på hvordan vi skal identifisere og kategorisere ulike interessenter og hvordan vi kommuniserer med og bruker disse til vår fordel.

Business

Vi skal se på den kommersielle delen av prosjektet med ulike kontraktstyper, kompensasjons- modeller, endringsstyring og hvordan vi kan maksimere fortjenesten. Vi diskuterer også styringsparametere innen plan og kost.

Team

Teamarbeid er en viktig del av prosjektarbeidet og en suksessfaktor. Vi diskuterer og trener på dette.

Storytelling

God dialog er en nøkkelferdighet. Vi ser på bruk av ulike typer kommunikasjons- og presentasjons-teknikker!

Kursholdere

Jon Eirik Søyland er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har jobbet med prosjektledelse og styring innen olje- og gassindustrien i over 16 år. 7 av disse som ansatt i Statoil og resterende fra leverandørsiden og kjenner prosjektmekanismene meget godt. Han har bred erfaring fra ledelse av ulike prosjekter som nybygg, modifikasjoner av offshoreinstallasjoner i drift og landanlegg. Jon Eirik har erfaring med Statoil både som oppdragsgiver og som kunde og har opplæring og trening fra Statoil Project Academy samt flere kurs i prosjektledelse og andre lederprogram.

Stig Rusti er utdannet økonom og flyger. Han har over 20 års ledererfaring, hvorav 9 år som banksjef i DNB og Nordea. De siste 4 årene har han jobbet med lederutvikling for bl.a. Nordea og Seadrill. Stig er sertifisert instruktør både på DISC og Situasjonsbestemt ledelse SLII. Stig har prosjektledererfaring både fra finansnæringen og Forsvaret. Han har også hatt oppdrag for Prosafe og Apply Sørco. Stig har bred kursledererfaring, og kan vise til meget gode tilbakemeldinger fra sine kurs!

Kursdatoer

  • 23. - 24. oktober 2013 Bergen
  • 13. - 14. november 2013 Bergen
  • 4. - 5. desember 2013 Bergen

Ønsker din organisasjon å kjøpe et helt kurs kan vi også skreddersy spesielt for din organisasjon etter nærmere avtale. Det kan også foreleses i enkelttema som en del av egne samlinger. Kursene holdes på norsk.

Kursavgift

Kr 9.800,- som inkluderer undervisning, kursmateriell og lunsj begge dager. Utgifter til reise og opphold på kurshotellet dekkes av kursdeltaker.

Påmelding

Påmelding til pr epost til Jon Eirik Søyland. Påmeldingsfrist er 1 måned før kursstart. Påmelding er bindende.

Avmelding etter påmeldingsfristens utløp belastes med en avgift på kr 2 000,-. Ved avmelding senere enn 10 virkedager før kursstart eller ved manglende fremmøte, påløper full kursavgift.

Det tas forbehold om at det er nok påmeldte til at kurset kan gjennomføres.

One of us?Skilled employees are always welcome!

Fill in contact information, we will contact you soon.