"NECON har konkurransedyktige betingelser og er en seriøs aktør"

Kjetil østbø

Kontaktinfo

NECON AS
Luramyrveien 40
4313 Sandnes


Tlf. 51 96 36 50
E-post: stavanger@necon.no

NECON Stavanger

Stavanger er Norges oljehovedstad med mange internasjonale aktører i byen. En sterkt voksende etterspørsel etter olje og gass setter sitt preg på fylket.

NECON Stavanger er sentralt plassert på Forus sammen med en rekke store aktører i umiddelbar nærhet. NECON Stavanger dekker Rogaland fylke.

Mette Solvik, regionsleder

regionleder

Mette Solvik

Mob: 907 81 478

mette.solvik@necon.no

One of us?Skilled employees are always welcome!

Fill in contact information, we will contact you soon.