Samfunnsansvar

Vi tar ansvar for samfunnet rundt oss og er opptatt av utvikling og sikkerhet.

KHMS

Vi har en null- visjon for skader og kritiske hendelser

Vi lever etter våre verdier; REGN med NECON

Raus

Vi skal være rause i vårt møte med kunder, medarbeidere og øvrige interessenter.

Engasjerende

Vi skal vise engasjement og inspirere hverandre i hverdagen.

Gjøre hverandre gode

Vi skal bidra aktivt til andres suksess gjennom støtte og veiledning.

Nyskapende

Vi skal tenke nytt og være åpne for utvikling.

 

Kompetanseleverandør

NECON AS er en veletablert og solid kompetanseleverandør innen ingeniørtjenester. Selskapet ble etablert i 2004 og består av flere hundre dyktige medarbeidere med erfaring innen energi, IT, olje og gass, bygg og anlegg og annen landbasert industri.

Vi løser de vanskelige oppgavene

Vår visjon er at vi skal løse de vanskelige oppgavene. Vi har spesialisert oss innen ingeniørtjenester og tilbyr den beste kompetansen i de ulike rollene. Hos NECON får du ingeniører med lang erfaring.

Trygge leveranser

NECON ønsker at kundene våre skal lykkes. Dette gjør vi ved å finne den riktige kompetansen som din bedrift har behov for. Vi er opptatt av å være en samarbeidspartner og ikke kun en leverandør. Derfor er det viktig for NECON med en god dialog både før, under og etter en leveranse.

Ledere med lang erfaring i bransjen.

Vårt hovedkontor er i Bergen, i tillegg er vi lokalisert i Trondheim, Oslo, Kristiansand og Stavanger. Våre ledere er i hovedsak ingeniører med lang erfaring fra bransjen og har selv jobbet i mange av rollene vi tilbyr.

One of us?Skilled employees are always welcome!

Fill in contact information, we will contact you soon.