Samfunnsansvar

Vi tar ansvar for samfunnet rundt oss og er opptatt av utvikling og sikkerhet.

KHMS

Vi har en null- visjon for skader og kritiske hendelser

Vi lever etter våre verdier; REGN med NECON

Raus

Vi skal være rause i vårt møte med kunder, medarbeidere og øvrige interessenter.

Engasjerende

Vi skal vise engasjement og inspirere hverandre i hverdagen.

Gjøre hverandre gode

Vi skal bidra aktivt til andres suksess gjennom støtte og veiledning.

Nyskapende

Vi skal tenke nytt og være åpne for utvikling.

 

Kvalitet-, helse-, miljø- og sikkerhetspolicy

NECON er forpliktet til å imøtekomme eller overgå kundenes behov og forventninger; til å støtte opp om våre kvalitetsmålsettinger, samt til kontinuerlig å bidra til en forbedring av effektiviteten av kvalitetssystemet. Hver enkelt ansatt er innforstått med følgende prinsipper:

 • Jobbe i henhold til oppdrag og systemer
  • Følge etablerte prosesser og anbefal endringer dersom det er til det bedre.
 • Jobbansvar
  • Kjenne til prosessene og hva kunden krever.
 • Jobb sikkert
  • Forebyggende tiltak beskytter både den ansatte og produktet.
 • Samarbeid og kommuniser
  • Når ting går bra, er det vanligvis som et resultat av god kommunikasjon mellom de involverte parter. Da blir fremdriften som planlagt, og vi forhindrer uønskede overraskelser lengre ute i verdikjeden.
 • Samarbeid med kunden
  • Jobbe etter den filosofien at neste person, internt eller eksternt, som mottar et produkt eller tjeneste fra deg, er din kunde.

NECONs HMS-politikk er å fjerne all arbeidsrelatert sykdom og skade. Alle skader har en årsak. Når årsaken er identifisert, vil skader forhindres. Vi er opptatt av å oppnå:

 • Ingen hendelser eller ulykker
 • Ingen personskade
 • Ingen skade på miljøet

NECONs mål skal oppnås og opprettholdes gjennom HMS-rutiner:

 • Opprette en følelse av velvære og trivsel blant ansatte
 • Fremme ansattes intellektuelle og sosiale utvikling, inkludert faglig utvikling innen sine felt.
 • Hindre arbeidsrelaterte ulykker og tap (fysiske eller annet)
 • Identifisere og eliminere dårlige arbeidsforhold

NECON ønsker å være en verdiskapende forretningsenhet i samfunnet. Ved å levere tjenester og produkter kjennetegnet av pålitelighet, høy kvalitet, sikkerhet og miljøbevissthet, sikrer vi kundetilfredsstillelse og fortsatt tilstedeværelse i markedet.

One of us?Skilled employees are always welcome!

Fill in contact information, we will contact you soon.