Samfunnsansvar

Vi tar ansvar for samfunnet rundt oss og er opptatt av utvikling og sikkerhet.

KHMS

Vi har en null- visjon for skader og kritiske hendelser

Vi lever etter våre verdier; REGN med NECON

Raus

Vi skal være rause i vårt møte med kunder, medarbeidere og øvrige interessenter.

Engasjerende

Vi skal vise engasjement og inspirere hverandre i hverdagen.

Gjøre hverandre gode

Vi skal bidra aktivt til andres suksess gjennom støtte og veiledning.

Nyskapende

Vi skal tenke nytt og være åpne for utvikling.

 

NECONS samfunnsansvar

NECON sin virksomhet er basert på selskapets verdier REGN – Raus, Engasjerende, Gjøre hverandre gode og Nyskapende. Våre verdier er mer enn bare ord. Vi viser verdiene våre i hverdagen gjennom blant annet støtte til lag og foreninger, høyere utdanning og fokus på innovasjon og kompetanse.

Vi er opptatt av videreutvikling

Ett av våre fokusområder er å ta vare på og utvikle menneskene og den kompetansen som er i organisasjonen. Vi oppmuntrer til kompetanseutvikling av våre medarbeidere. God kommunikasjon, kontinuerlig dialog og veiledning er en forutsetning for at hver og en av oss skal få faglig påfyll og personlig utvikling. Alle våre medarbeidere kan søke om midler fra NECON sitt kompetansefond til kurs og faglig utvikling. En av verdiene våre er å være nyskapende. Dette ligger i grunnmuren vår, vi er opptatt av å finne løsninger og ønsker å legge til rette for dette i selskapet. Flere av våre ansatte jobber nettopp i innovasjonsprosjekter.

Vi har fokus på HMS

Vårt HMS- arbeid er godt forankret i selskapets ledelse og har høyeste prioritet. Vi har en null- visjon for skader og kritiske hendelser. Se vår KHMS-policy her.

Vi støtter høyere utdanning

NECON ønsker å sette fokus på matematikkfagene og motivere ingeniørstudentene til en ekstra innsats i disse fagene. Derfor har vi et samarbeid med Høyskolen i Bergen og Høyskolen i Buskerud og Vestfold om utdeling av en matematikkpris. Denne prisen belønner elever som leverer toppresultater i matematikk, i tillegg til beste karaktergjennomsnitt på ingeniørstudiet.

Vi sponser lag og foreninger i nærområdet

NECON er også opptatt av å være en verdifull bidragsyter til nærmiljøet ved å støtte lag og foreninger som bidrar til aktivitet og utvikling i byene som NECON er representert i. I tillegg støtter vi egne ansattes kultur- og idrettsaktiviteter, uansett hvilket nivå man befinner seg på.

One of us?Skilled employees are always welcome!

Fill in contact information, we will contact you soon.