Vi skal utvikle oss sammen

Gjennom kontinuerlige samtaler med din avdelingsleder former vi sammen din fremtid i NECON. Våre faglige seminarer og vårt kompetansefond er grunnsteinene i vårt kompetanseutviklingsprogram.

Vi setter årlig av flere millioner til vårt kompetansefond som gir mange av våre lojale medarbeidere muligheter til faglig påfyll og videreutdanning. Gjennom kompetansefondet kan du som medarbeider søke støtte om alt fra enkeltstående kurs til masterprogrammer som er viktig for din utvikling. Din fremtid i NECON planlegges i samarbeid med din nærmeste leder og dokumenteres i din karriereplan. Din utvikling følges gjennom kontinuerlig dialog og medarbeidersamtaler.

Selskapets spesialister deler sin kunnskap gjennom interne fagkurs og seminarer. Disse seminarene er svært populære og holdes av ingeniører med 10-40 års erfaring innen sine fagfelt. Seminarene gir nyttig innsikt i aktuelle fagområder og gir deg en utvidet forståelse til bruk i prosjektene du jobber med til daglig.

Det holdes årlig flere fagkurs ved alle våre avdelinger.

One of us?Skilled employees are always welcome!

Fill in contact information, we will contact you soon.