Karriereplan

Vi tenker langsiktig med deg som medarbeider i NECON. Alle medarbeidere i NECON skal ha en plan for personlig utvikling.

Oppfølging, statussamtaler og gode tilbakemeldinger setter din utvikling i fokus og vil til en hver tid være øverst på vår agenda. NECON er et selskap der menneskers kunnskap og prestasjon er sentralt. Derfor er det viktig at vi sammen løfter din kompetanse.

Det er viktig å bevisstgjøre hvor man vil og hva vi sammen kan tilføre av ny kunnskap for å nå våre mål.

Din karriereplan settes opp sammen med din personalansvarlige og faglige leder i forbindelse med medarbeidersamtalen. Planen skal være et hjelpemiddel til å sette et tydelig mål for din utvikling i NECON og dokumentere delmål på veien. Dine behov og ønsker for videreutdanning og kursing gjennomgåes med din leder. Dette danner grunnlaget for din søknad til NECON kompetansefond.

One of us?Skilled employees are always welcome!

Fill in contact information, we will contact you soon.